Τι σημαίνουν τα λάθη που μας δείχνει το excel στα κελιά

23 Μαρ 2013

Δεν είναι λίγες οι φορές που δουλεύοντας με το excel, καταλήγουμε έχοντας αποτέλεσμα αντί για κάτι το φυσιολογικό, μορφές του τύπου #KENO! (#NULL!) ή #ΑΡΙΘ! (#NUM!). Τι σημαίνουν άραγε αυτού του τύπου τα αποτελέσματα; Ακολουθεί η αναγνώριση και κατανόηση βασικών μηνυμάτων/τιμών λάθους που σχετίζονται με τη χρήση τύπων υπολογισμού.

Σφάλμα                                 Αίτιο
#####                                    Η στήλη δεν έχει αρκετό πλάτος για να εμφανίσει την τιμή.
#Τιμή! (#Value!)                   Χρησιμοποιείται λάθος τύπος ορίσματος ή τελεστή.
#ΔΙΑΙΡ/0!(#DIV/0!)               Αριθμός διαιρείται με το μηδέν.
#ΟΝΟΜΑ? (#NAME?)          Η εφαρμογή δεν αναγνωρίζει κείμενο σε έναν τύπο.
#Δ/Υ (#N/A)                           Η τιμή δεν είναι διαθέσιμη σε μια συνάρτηση ή έναν τύπο.
#ΑΝΑΦ! (#REF!)                   Η αναφορά κελιού δεν είναι έγκυρη.
#ΑΡΙΘ! (#NUM!)                   Άκυρες αριθμητικές τιμές σε έναν τύπο ή μια συνάρτηση.
#KENO! (#NULL!)                  Έχει καθοριστεί μια τομή δύο περιοχών που δεν τέμνονται.

Share on:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
Copyright © Onus News - All Rights Reserved
Developed by Onus News