Η άρνηση συναλλαγών με κάρτες από επιχειρήσεις μπορεί να τιμωρηθεί ακόμα και με φυλάκιση!

29 Ιαν 2016

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όποιος αρνείται την πληρωμή με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες τιμωρείται, με βαρύτατα πρόστιμα ή/και φυλάκιση, κατά τις διατάξεις:


    των άρθρων 288 παρ. 1 και 452 του Ποινικού Κώδικα,
    του άρθρου 13α του ν. 2251/1994 (Α΄ 191),
    του άρθρου 18 α ν. 146/1914 (Α΄ 21), και
    του άρθρου 19 ν. 4177/2013 (Α΄ 173), όπως ισχύουν.
Πληροφορίες: news.gr
Share on:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
Copyright © Onus News - All Rights Reserved
Developed by Onus News