Αναλυτικά οι μεικτοί και καθαροί μισθοί σε ευρώ στον Ιδιωτικό τομέα

30 Δεκ 2013

Οι μεικτοί και καθαροί μισθοί που καταβάλλονται στους 1.371.450 απασχολουμένους στον ιδιωτικό τομέα είναι.
- 277.532 εργαζόμενοι αμείβονται με μισθό έως 500 ευρώ μεικτά και 418 καθαρά.
- 105.401 λαμβάνουν από 501-600 ευρώ μεικτά και 418-501 ευρώ καθαρά.
- 105.523 από 601-700 ευρώ μεικτά και 501-585 ευρώ καθαρά.
- 106.271 από 701-800ευρώ μεικτά και 585-668 καθαρά.
- 97.690 από 801-900 ευρώ μεικτά και 668-736καθαρά.
- 88.689 από 901-1.000 ευρώ μεικτά και 736-802 ευρώ καθαρά.
- 160.667 από 1-101-1200 ευρώ μεικτά και 800-923ευρώ καθαρά.
- 152.757 από 1.201-1.500 ευρώ μεικτά και 923-1.116 ευρώ καθαρά.
- 128.175 από 1.501-2.000 ευρώ μεικτά και 1.116-1.408 ευρώ καθαρά.
- 63.971 από 2.001-2.500 ευρώ μεικτά και 1.408-1.655 ευρώ καθαρά.
- 32.066 από 2.501-3.000 ευρώ μεικτά και 1.655-1.890ευρώ καθαρά.
- 52.708 πάνω από 3.000 ευρώ μεικτά και πάνω από 1.890 ευρώ καθαρά.
(Πηγή: Ημερησία)

Share on:
 
Copyright © Onus News - All Rights Reserved
Developed by Onus News