ΥΠΟΙΚ: Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

17 Ιαν 2016

Ενημέρωση εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την πορεία εργασιών της Επιτροπής  Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (ΕΕΤΣ) για το 1ο εξάμηνο λειτουργίας της:


Εγκρίσεις Αιτημάτων: Κατά το διάστημα ισχύος των περιορισμών στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (από 29.06.2015 έως και 31.12.2015), υποβλήθηκαν από τα Πιστωτικά Ιδρύματα 42.044 αιτήματα, εκ των οποίων:
• εγκρίθηκαν 30.249 (72%),
• αρχειοθετήθηκαν ή ακυρώθηκαν ή απαντήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 10.163 (24%) και
• απορρίφθηκαν 1.632 (4%)
   Ήτοι, ποσοστό μόνο 4% του συνόλου των αιτημάτων έχει απορριφθεί, ενώ ο μέσος όρος των αιτημάτων που εξετάζονται από την ΕΕΤΣ σε ημερήσια βάση αγγίζει τα 260. Συνολικό Ποσό Εγκρίσεων και Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας. Το συνολικό εγκριθέν ποσό των αιτημάτων της ΕΕΤΣ ήταν €12.500 εκ., τα οποία κατανεμήθηκαν στους εξής τομείς οικονομικής δραστηριότητας:
• €1.100 εκ. (9%) σε τρόφιμα
• €850 εκ. (7%) σε φάρμακα και φαρμακευτικά προϊόντα
• €2.700 εκ. (21%) σε ενέργεια και ηλεκτρισμό
• €6.600 εκ. (53%) σε λοιπούς τομείς (πρώτες ύλες, ένδυση, αυτοκίνητα, καπνός κλπ) και
• €1.250 εκ. (10%) σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
   Επιπλέον, ποσό €5.500 εκ. εγκρίθηκε από τις Ειδικές Υποεπιτροπές των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Το συνολικό ποσό που εγκρίθηκε για την οικονομική δραστηριότητα (χωρίς τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες) ανέρχεται σε €16.750  εκ.
Ειδικότερα, κατά την περίοδο λειτουργίας της ΕΕΤΣ και των Ειδικών Υποεπιτροπών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων  εγκρίθηκαν €16,7 δισ. για εισαγωγές αγαθών έναντι αντίστοιχου ποσού €25 δισ. το 2014.
Share on:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
Copyright © Onus News - All Rights Reserved
Developed by Onus News