Πρόσθετοι φόροι για όλους, ακόμα και για αυτούς με 8.636 ευρώ το χρόνο!

10 Μαΐ 2016

Οι φορολογικές αλλαγές και κυρίως η διασύνδεση του αφορολόγητου ορίου με τον αριθμό των παιδιών φέρνουν περισσότερους φόρους και συνεπώς αυξημένη παρακράτηση φόρου για τους μισθωτούς και συνταξιούχους που δεν έχουν παιδιά, τους μισθωτούς και συνταξιούχους με ένα ή δυο προστατευόμενα παιδιά, ενώ φοροελαφρύνσεις προκύπτουν για τους έχοντες μεσαία εισοδήματα από 28.000 έως 40.000 ευρώ τον χρόνο.


   Το έμμεσο αφορολόγητο όριο που δικαιούνται οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι είναι πλέον συνάρτηση με τον αριθμό των προστατευόμενων παιδιών του φορολογούμενου και από τις 9.545 ευρώ που είναι σήμερα διαμορφώνεται:
• στις 8.636 ευρώ για φορολογούμενους χωρίς παιδιά λόγω της μείωσης της έκπτωσης φόρου στα 1.900 ευρώ από 2.100 ευρώ,
• στις 8.864 ευρώ για όσους έχουν ένα προστατευόμενο παιδί λόγω της μέισης της έκπτωσης φόρου στα 1.950 ευρώ.
• στις 9.090 ευρώ για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους με δύο προστατευόμενα τέκνα μετά τη μείωση της έκπτωσης φόρου στις 2.000 ευρώ.
   Για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους με τρία η περισσότερα προστατευόμενα τέκνα διατηρείται η έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ που οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο όριο 9.545 ευρώ. Τα ίδια ποσά της έκπτωσης φόρου ισχύουν και για τους αγρότες.

   Με βάση τις νέες ρυθμίσεις:

[1] Μισθωτοί-συνταξιούχοι χωρίς παιδιά:
• Με ετήσια εισοδήματα πάνω από 8.637 ευρώ και μέχρι 9.545 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον φόρο εισοδήματος έως και 200 ευρώ τον χρόνο, ενώ σήμερα δεν πληρώνουν καθόλου φόρο.
• Με εισοδήματα άνω των 9.545 ευρώ και μέχρι 28.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, τα οποία θα κυμαίνονται από 24 έως και 276 ευρώ τον χρόνο.
• Με εισοδήματα πάνω από 28.000 ευρώ και μέχρι 42.000 ευρώ θα δουν τις συνολικές επιβαρύνσεις τους (από τον φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης) να μειώνονται κατά 60 έως και 319 ευρώ τον χρόνο.
• Με ετήσιες αποδοχές πάνω από 42.000 ευρώ θα υποστούν πρόσθετες επιβαρύνσεις.

[2] Μισθωτοί-συνταξιούχοι με ένα παιδί:
• Με ετήσια εισοδήματα πάνω από 8.864 ευρώ και μέχρι 9.545 ευρώ θα πληρώσουν φόρο έως και 150 ευρώ το χρόνο, ενώ με την ισχύουσα φορολογική κλίμακα δεν πληρώνουν φόρο.
• Με ετήσια εισοδήματα άνω των 9.545 ευρώ και μέχρι 27.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης τα οποία θα κυμαίνονται από 58 έως και 226 ευρώ τον χρόνο.
• Με εισοδήματα πάνω από 27.000 ευρώ και μέχρι 43.000 ευρώ θα δουν τις συνολικές επιβαρύνσεις τους να μειώνονται κατά 26 έως και 369 ευρώ τον χρόνο.
• Με εισοδήματα πάνω από 43.000 ευρώ θα πληρώσουν περισσότερους φόρους.

[3] Μισθωτοί-συνταξιούχοι με δύο παιδιά:
• Με ετήσια εισοδήματα πάνω από 9.090 ευρώ και μέχρι 9.545 ευρώ θα πληρώσουν φόρο έως και 100 ευρώ το χρόνο, ενώ σήμερα είναι αφορολόγητοι.
• Με ετήσια εισοδήματα άνω των 9.545 ευρώ και μέχρι 27.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης τα οποία θα κυμαίνονται από 8 έως και 176 ευρώ τον χρόνο.
• Με εισοδήματα πάνω από 27.000 ευρώ και μέχρι 43.000 ευρώ θα δουν τις συνολικές επιβαρύνσεις τους να μειώνονται κατά 76 έως και 399 ευρώ τον χρόνο.
• Με εισοδήματα πάνω από 40.000 ευρώ θα υποστούν πρόσθετες επιβαρύνσεις από 101 έως 3.851 ευρώ τον χρόνο.

[4] Μισθωτοί-συνταξιούχοι με τρία ή περισσότερα παιδιά:
• Με εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ και μέχρι 17.000 ευρώ θα δουν τις συνολικές φορολογικές επιβαρύνσεις τους να μειώνονται κατά 9 έως και 69 ευρώ το χρόνο.
• Με εισοδήματα πάνω από 17.000 ευρώ και μέχρι 25.000 ευρώ θα πληρώσουν πρόσθετο φόρο κατά 21 έως και 76 ευρώ τον χρόνο.
• Με ετήσιες αποδοχές πάνω από 25.000 ευρώ και μέχρι 44.000 θα δουν τις συνολικές ετήσιες φορολογικές επιβαρύνσεις τους να μειώνονται από 8 έως και 519 ευρώ τον χρόνο.
• Όσοι λαμβάνουν πάνω από 44.000 ευρώ τον χρόνο θα υποστούν πρόσθετες επιβαρύνσεις.
Πηγή: Ημερησία

Share on:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
Copyright © Onus News - All Rights Reserved
Developed by Onus News